Polityka środowiskowa

Kwestię poszanowania środowiska spółka STUDIO761 traktuje jako priorytet w swojej działalności. Działamy opierając się na następujących zasadach:

  • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
  • Racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej i wody. W naszym STUDIO każdy punkt świetlny jest LED’owy. Po zamknięciu wyłączamy wszystkie urządzenia. Korzystamy z instalacji fotowoltaicznej dla oszczędności energii i redukcji emisji dwutlenku węgla.
  • Segregacja i minimalizacja ilości odpadów.
  • Zastosowanie energooszczędnych maszyn i urządzeń.
  • Edukowanie i angażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska w codziennej pracy, np. nie korzystamy z jednorazowej zastawy.
  • Współpraca z dostawcami kierującymi się podobnymi wartościami w zakresie ochrony środowiska.
  • Produkcja trwałej odzieży, aby służyła przez długi czas.
  • Ponad 90% używanych przez nas artykułów biurowych posiada certyfikat Blue Angel.