Adres


STUDIO761 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aleja Niepodległości 696

81-853 Sopot


Prosimy o rezerwowanie terminu spotkania


NIP: 5851486353

REGON: 38161021700000

KRS: 0000753766

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kontakt